Ετυμολογία - Μυθολογία Προελληνικοί λαοί  Πρώιμη Νεολιθική εποχή – Χαλκοκρατία Ο ελληνικός αποικισμός της Χίου Αρχαϊκοί χρόνοι (750-550 π.X.) Υποταγή στο Δαρείο και τους Πέρσες(6ο π.Χ. )  Ιωνική επανάσταση(500-493) Οι μηδικοί πόλεμοι(492- 479 π.Χ.) – Αθηναϊκή συμμαχία  Πελοποννησιακός πόλεμος Η Χίος υπό την ηγεμονία της Σπάρτης Β’ Αθηναϊκή συμμαχία(377 π.Χ.) – Συμμαχία με τους Θηβαίους  Συμμαχικός πόλεμος – σχέση Χίου και Φίλιππου  Β’ Ο Μ. Αλέξανδρος και η Χίος Ελληνιστικοί χρόνοι Χίος και Ρώμη(192 π.Χ. – 3ο μ.Χ. αιώνα) Ο Πολιούχος της Χίου Άγιος Ισίδωρος(250 μ.Χ.)  Βυζαντινή περίοδος(3os μ.Χ.- 1346 μ.Χ.) Οι Γενουάτες στο Αιγαίο Πρώτο-Γενουατική περίοδος 1346-1401. Μέσο-Γενουατική περίοδος. 1401-1453. Ύστερο-Γενουατική περίοδος. 1453-1566. Η Ελληνό-Γενουατική κοινωνία. Αρχιτεκτονική και τοπογραφία. Τουρκοκρατία(1566 μ.Χ. – 1821 μ.Χ.) Επανάσταση – Σφαγή της Χίου(1821– 1822 μ.Χ.) Η περίοδος μετά την επανάσταση έως την απελευθέρωση (1912 μ.Χ. )
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
  Αρχαιότητα
  Ρωμαϊκά & Βυζαντινά Χρόνια
  Γενουατική Περίοδος
  Τουρκοκρατία
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  Καλλιέργεια
  Συγκομιδή
  Κέντημα
  Επεξεργασία
 
ΜΑΣΤΙΧΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Βιβλιογραφία | Συντελεστές      
       
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η επεξεργασία της μαστίχας γίνεται  πρώτα από τον παραγωγό. Πρώτα γίνεται ο καθαρισμός της μαστίχας  που ξεκινάει με κοσκίνισμα, το «ταχτάρισμα». Με αυτόν τον τρόπο ξεχωρίζουν τα φύλλα και το χώμα από την καθαρή μαστίχα. Αφού τελειώσει το κοσκίνισμα, γίνεται πλύση της μαστίχας με άφθονο σαπούνι και νερό. Στο τέλος απλώνεται σε κλειστό και σκιερό χώρο για να στεγνώσει.
Το τελευταίο στάδιο επεξεργασίας της μαστίχας από τον παραγωγό είναι το «τσίμπημα». Το «τσίμπημα» είναι η διαδικασία με την οποία οι κόκκοι της μαστίχας καθαρίζονται με μικρά μαχαιρίδια έτσι ώστε να αφαιρεθούν τα τυχόν ξένα σώματα που παρέμειναν εγκλωβισμένα μετά το πλύσιμο. Μετά το τσίμπημα η μαστίχα περνά από διάφορα κόσκινα και ταξινομείται ανάλογα με το μέγεθός της. Την εμπορική κατεργασία της μαστίχας αναλαμβάνει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, όπου επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία με περισσότερη λεπτομέρεια.
Οι εμπορικές κατηγορίες της μαστίχας είναι οι εξής:
Η πίττα, η χοντρή και ψιλή μαστίχα. Τα υποπροϊόντα της μαστίχας είναι η σκόνη και το καζανομάστιχο. Το καζανομάστιχο χρησιμοποιείται στον αρωματισμό ποτών, κυρίως του ούζου.

 
DATA - ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. ΣΤΕΦ. ΤΣΟΥΡΗ 61(ΑΤΣΙΚΗ). ΧΙΟΣ. ΤΗΛ:2271041764